Alles voor uw vakantie in de Italiaanse regio Le Marche

Vakantieaccommodaties als bed&breakfast, vakantiehuis, camping, countryhouse, vakantieappartement of agriturismo in Le Marche, Italië

 • Start
 • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden / plaatsingsvoorwaarden

1. Voor wie?

U kunt een vermelding op VakantieMarche.eu aanvragen als u kleinschalig overnachtingen aanbiedt in de vorm van logies en ontbijt, bed-en-breakfast, camping, agriturismo, countryhouse, vakantiewoning of –appartement (mits ook voor kort verblijf te boeken). Uw accommodatie moet gelegen zijn in de regio Le Marche (Italië), en minstens een gedeelte van de website moet in het Nederlands zijn. In deze voorwaarden wordt u verhuurder genoemd. In geval van twijfel wordt door VakantieMarche.eu beoordeeld of een accommodatie in aanmerking komt voor een vermelding op VakantieMarche.eu.

2. Betaalde vermeldingen

Betaalde vermeldingen hebben een looptijd van 1 jaar. De vermeldingsbijdrage dient vooraf per jaar betaald te worden. De looptijd kan elk gewenst moment ingaan en loopt tot dezelfde datum een jaar later. Uw betaalde vermelding wordt niet automatisch verlengd. Kort voor het aflopen van de contractperiode van 1 jaar ontvangt u een uitnodiging om uw accommodatie wederom een jaar betaald te presenteren. Indien u hier geen gebruik van wilt maken, vervalt automatisch de betaalde vermelding. U hoeft dus niet op te zeggen. Beëindiging van een betaalde vermelding gedurende de looptijd geeft geen recht op teruggave van de vermeldingsbijdrage. VakantieMarche.eu behoudt zich het recht voor om een (betaalde) vermelding te beëindigen indien:

 • Een verhuurder niet tijdig de vermeldingsbijdrage heeft voldaan.
 • Een verhuurder herhaaldelijk de algemene voorwaarden schendt.
 • VakantieMarche.eu structureel klachten van huurders over een verhuurder ontvangt. Hierover zal echter wel altijd eerst overleg zijn.

Bij beëindiging van een (betaalde)vermelding door VakantieMarche.eu wordt geen vermeldingsbijdrage gerestitueerd. Tevens kunnen vermeldingen op andere sites die (mede) onder het beheer van VakantieMarche.eu vallen, worden verwijderd. VakantieMarche.eu berekent geen commissies of andere toeslagen. Indien een reserveringsaanvraag wordt gedaan, dan wordt deze doorgegeven aan de verhuurder. De verhuurder neemt contact op met de huurder voor het maken van een eventuele boeking.

3. Uw presentatie

Als verhuurder bent u zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke presentatiepagina. Zowel de tekst, de foto(s) moeten overeenkomen met de werkelijkheid. U kunt uw persoonlijke presentatiepagina aanpassen door middel van in te loggen in het beheer systeem. Verouderde pagina’s kunnen door VakantieMarche.eu worden aangepast en/of verwijderd. De verhuurder dient minimaal eens per jaar zijn presentatie te bekijken en waar nodig aan te passen. Mocht u problemen ondervinden bij het aanmelden en/of wijzigen van uw vermelding, dan kunnen wij u hierbij helpen. Uw presentatie dient te voldoen aan de volgende regels:

 • Zo volledig mogelijk ingevuld, adresgegevens en prijs (incl. BTW) zijn verplicht.
 • Normaal en correct (hoofd)lettergebruik.
 • Uw bedrijfsnaam dient zo kort mogelijk en zonder beschrijvende / commerciële toevoegingen geschreven te zijn.
 • Teksten dienen geen (verkapte) HTML codes of scripttaal te bevatten.
 • Prijzen dienen volledig (inclusief toeslagen en belastingen) opgegeven te worden. In het overzicht genoemde prijzen zijn per nacht.
 • De geplaatste foto(s) dient representatief te zijn voor uw accommodatie.
 • Bij vermeldingen waar maar 1 foto geplaatst kan worden, mag deze foto geen compilatiefoto zijn en/of uit meerdere foto’s bestaan.

VakantieMarche.eu behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van reden de presentaties op de website aan te passen. Grote wijzigingen in de presentaties worden per e-mail aan u doorgegeven. De verhuurder gaat ermee akkoord geen informatie op de site te plaatsen die de privacy rechten, handelsmerken, copyright of andere intellectuele rechten van eigendom van anderen schendt, alles wat illegaal, belastend, obsceen, aanvallend, beledigend, laakbaar of seksueel expliciet is, dat een overtreding van de wet aanmoedigt of zonder de toestemming van VakantieMarche.eu een verzoek of reclame bevat. VakantieMarche.eu heeft het recht om de presentaties te controleren om vast te stellen of verhuurders zich houden aan deze overeenkomst en andere wetten die van toepassing zijn. VakantieMarche.eu is niet verantwoordelijk voor de door verhuurders geplaatste teksten, foto’s en video’s op de site. VakantieMarche.eu heeft het recht op ieder gewenst moment de website, inclusief de presentaties, te wijzigen.

4. Privacy

Alle gegevens die u aan VakantieMarche.eu verstrekt, worden met vertrouwen behandeld. Uw gegevens worden niet aan derden vrijgegeven en/of verkocht. VakantieMarche.eu stelt alles in het werk om uw persoonlijke informatie te beschermen. Uw persoonlijke gegevens zullen gebruikt worden voor:

 • Onze eigen administratie
 • Om u op de hoogte te brengen van veranderingen op de website en belangrijk nieuws
 • Om u aanbiedingen en suggesties te doen voor vermeldingen op VakantieMarche.eu. Het ontvangen van deze mail is niet optioneel.
 • een jaarlijkse herinnering om uw vermelding te controleren en eventueel aan te passen. Het ontvangen van deze mail is niet optioneel.
5. Gebruik van informatie

VakantieMarche.eu mag gebruik maken van specifieke informatie over uw accommodatie(s) voor marketingdoeleinden en promotie van VakantieMarche.eu. Hieronder wordt verstaan het verstrekken van informatie aan partnerorganisaties, websites en gedrukte media. Hierbij zal in geen geval persoonlijke informatie getoond worden, tenzij anders overeengekomen wordt.

6. Aansprakelijkheid

VakantieMarche.eu streeft ernaar dat www.vakantiemarche.eu gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is. VakantieMarche.eu is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van www.vakantiemarche.eu om welke reden dan ook. VakantieMarche.eu heeft te allen tijde het recht, zonder voorafgaande waarschuwing, een verhuurder de toegang tot de website tijdelijk of permanent te ontzeggen. VakantieMarche.eu is niet aansprakelijk voor vermogensschade en ander nadeel geleden door de opdracht en/of derden als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins. VakantieMarche.eu zal zich inspannen om te handelen als een bekwame bemiddelaar voor reserveringsaanvragen. De aansprakelijkheid van VakantieMarche.eu bij reserveringen is beperkt tot aan VakantieMarche.eu toerekenbare tekortkomingen in de werkzaamheden als bemiddelaar en heeft een maximum van de in dat jaar betaalde vermeldingsbijdrage. VakantieMarche.eu is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de gehuurde accommodatie, noch voor schade als gevolg van een verblijf in een gehuurde accommodatie.

7. Algemene voorwaarden

VakantieMarche.eu heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de vermeldingsvoorwaarden.


Afdrukken E-mailadres

Vakantieaccommodaties in Le Marche, Italië

Volg ons